23.10.2017 - Zapraszamy do złożenia oferty w ramach realizacji projektu pn.
„Zwiększenie konkurencyjności i efektywności ekonomicznej Klonet Sp. z o.o. w oparciu o nową strategię”
nr RPMA.03.01.02-14-8468/17.
-->Pobierz dokumentację <--


KLONET Sp. z o.o.

Ul. Wierzbicka 26/44
26-600 Radom

NIP: 948-24-33-103
Regon: 140401130
KRS: 0000256266

PKO BP o/Radom
89 1020 4317 0000 5502 0350 5757

e-mail: klonet@klonet.pl