KLONET Sp. z o.o.

Ul. Wierzbicka 26/44
26-600 Radom

NIP: 948-24-33-103
Regon: 140401130
KRS: 0000256266

ING o/Radom
98 1050 1793 1000 0023 5387 4056

e-mail: klonet@klonet.pl

-->> OFERTA SPRZEDAƻY NIERUCHOMOSCI - ul.Limanowskiego 23, RADOM <<--